Kevin Klinkspoor

Mijn ambitie de komende twee seizoenen (2018-2020) is om de Jongerenraad structureel goed op te zetten, en ervoor te zorgen dat we een bekende term worden in (het) Westland. Afgelopen seizoen (2018-2019) hebben we al veel stappen gemaakt: de communicatie naar en met de gemeente verloopt soepel, netwerken binnen Westland worden gelegd en ons eerste adviesstuk ligt al bij de gemeenteraad. In het aankomende seizoen (2019-2020) verwacht ik daarom ook verdere samenwerkingen met organisaties in de maatschappij en meer, goede adviesstukken vanuit onze raad.

Voordat ik voorzitter van de Jongerenraad werd, was ik voorzitter van de leerlingenraad op ISW Hoogeland. Tevens was ik lid van de MR en GMR van resp. ISW en Lucas Onderwijs. Sinds het behalen van mijn vwo-diploma vorig jaar, werk ik als docent op mijn oude middelbare school en als huiswerkbegeleider. Volgend schooljaar (2019-2020) begin ik aan de opleiding politicologie aan de Universiteit Leiden.