Rens van der Kaaij

Als secretaris van de jongerenraad is het onder andere mijn taak om de notulen van de vergaderingen tijdig op te stellen, speel ik en rol bij een goed verloop van de communicatie tussen de organisatiecommissie en de adviescommissie en zorg ik ervoor dat de leden van de jongerenraad bijtijds op de hoogte wordt gebracht van belangrijke zaken.

In juni 2018 heb ik mijn VWO-diploma behaald op ISW Hoogeland met het profiel Natuur en Gezondheid/Natuur en Techniek. Hoewel de vakken binnen dit pakket voornamelijk exact zijn, heb ik een brede interesse, waaronder in politiek. Waar ik mij binnen de jongerenraad echter voornamelijk hard voor wil maken, is de verbetering van de jeugdzorg. Dit is een onderwerp waar ik zelf veel ervaring mee heb, en daarom weet ik dat de kwaliteit hiervan van groot belang is.