Contact met de raad

De raadsleden van Westland willen zoveel mogelijk in contact komen met inwoners, organisaties en instellingen. Ze gaan daarom veel op pad, organiseren regelmatig activiteiten en wonen veel bijeenkomsten bij. U kunt de raad zelf uitnodigen door contact op te nemen met de griffie of een fractie.

 • Spreekrecht voor burgers

  Burgers hebben het recht om tijdens de openbare raads- en commissievergaderingen in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Aan het begin van de vergaderingen is daar ruimte voor gereserveerd. De spreektijd is ten hoogste 4 minuten per persoon.

  Als burgers willen inspreken, dan is het advies om dat vooral in de raadscommissie te doen. De raadsfracties kunnen de inbreng van burgers dan namelijk vroegtijdig meenemen bij hun overwegingen en uiteindelijke besluitvorming in de raadsvergadering. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie om u hiervoor aan te melden (het liefst voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering plaatsvindt).

  Als u vragen heeft over het spreekrecht of over de vergaderingen van de raad kunt u ook contact opnemen met de griffie via griffie@gemeentewestland.nl. Wilt u bij uw aanmelding via de mail duidelijk uw naam, adres, het onderwerp en de datum van de vergadering waarin u wilt inspreken vermelden? Over enkele onderwerpen is het niet mogelijk om in te spreken, bijvoorbeeld als het gaat om benoemingen van personen. Informeer bij de griffie naar de (on)mogelijkheden!

 • Perswoordvoering Gemeenteraad

  Bent u van de pers en heeft u vragen over de gemeenteraad of heeft u informatie nodig over de besluitvorming van de raad? Dan kunt u contact met de griffie per mail: griffie@gemeentewestland.nl (maandag t/m vrijdag) of telefonisch: 14 0174.

 • Burgerinitiatief

  Iedere inwoner van de gemeente Westland van 14 jaar of ouder kan een burgerinitiatief indienen. Heeft u als inwoner een goed idee voor uw buurt, wijk of voor de gehele gemeente? Of wilt u ergens verandering in zien? Dan kunt u een voorstel schrijven en deze aanbieden aan de gemeenteraad. Uw voorstel moet wel aan een aantal vereisten voldoen.

  In ieder geval moet u uw voorstel helder omschrijven en aangeven wat het ongeveer gaat kosten. Daarnaast moet u laten zien dat er meer mensen enthousiast zijn over uw voorstel. Dat doet u door handtekeningen te verzamelen. Het aantal handtekeningen dat u dient te verzamelen is afhankelijk van het aantal inwoners van de kern waarop het voorstel betrekking heeft.

  Voor de volledige regeling van het burgerinitiatief, kunt u de Verordening burgerinitiatief raadplegen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de griffie, tel: 14 0174 of griffie@gemeentewestland.nl. Als u een voorstel wilt indienen, kunt u gebruik maken van een digitaal formulier (pdf, 14kb) en de lijst voor het verzamelen van handtekeningen (pdf, 59kb).