Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Wat is het?

Is uw inkomen door de coronamaatregelen gedaald en kunt u uw woonkosten niet meer (helemaal) betalen? Denk hierbij aan uw hypotheek, huur, servicekosten, energierekening. Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK kunt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen.

Voor wie is TONK?

De TONK is voor mensen die door de coronamaatregelen veel minder inkomen hebben. Zowel particulieren als ondernemers komen ervoor in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw inkomen is als gevolg van coronamaatregelen met ten minste 30% verminderd.
 • U heeft zelf niet meer spaargeld en/of beleggingen dan € 31.340,- voor alleenstaanden en € 62.680,- voor samenwonenden/gezinnen om uw noodzakelijke woonkosten van te betalen. 
 • U heeft ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals de Tozo, een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomen om uw noodzakelijke woonkosten van te betalen.
 • Woonkosten (geen bedrijfsruimten) worden tot maximaal € 1.500,- per maand meegenomen in de berekening van de TONK.
 • U kunt de TONK aanvragen voor maximaal 6 maanden namelijk de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een TONK-regeling? Dan moet u wijzigingen van bijvoorbeeld uw inkomen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via de pagina Wijziging doorgeven. Let op: het gaat hier om de wijzigingsformulieren Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Wat krijgt u?

De maximale TONK per huishouden bedraagt € 1.000,- per maand. Er wordt vanuit gegaan dat u een deel van de woonkosten zelf kunt betalen, wij noemen dit aanvaardbare woonkosten. Onderstaand ziet u welk percentage van uw netto inkomen als aanvaardbare woonkosten worden gezien. 

netto inkomsten

aanvaardbare woonkosten in % 

van 

tot

samenwonend

alleenstaand

€ 1€ 99935%40%
€ 1.000€ 1.49935%40%
€ 1.500€ 1.99935%40%
€ 2.000€ 2.49935%40%
€ 2.500€ 2.99940%40%
€ 3.000€ 3.49940%45%
€ 3.500€ 3.99940%45%
€ 4.000€ 4.49940%45%
€ 4.500€ 4.99940%45%
€ 5.000€ 10.00050%50%

Voorbeelden

Deze berekeningen zijn als voorbeeld, elke situatie wordt persoonlijk beoordeeld. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voorbeeld 1

Een alleenstaande horeca-ondernemer heeft door de coronamaatregelen zijn onderneming tijdelijk moeten sluiten. 
Hierdoor heeft hij al eerder een beroep moeten doen op Tozo, tijdelijke uitkering voor ondernemers. Met deze uitkering kan hij niet al zijn vaste lasten betalen. Met name de woonkosten zijn een hoge uitgavepost.

De woonkosten zijn € 800,- per maand.
Het netto-inkomen is € 1.050,-
Aanvaardbare woonkosten zijn 40% van het inkomen. 
Dat betekent dat we ervan uitgaan dat deze meneer 40% van € 1.050,- zelf kan betalen, dat is € 420,-.
Als TONK krijgt hij de resterende  € 380,- per maand vergoed.

Voorbeeld 2

Een werknemer was in dienst bij een bedrijf dat door de coronamaatregelen in de problemen kwam en moest stoppen. De werknemer werd hierdoor helaas ontslagen. Hij ontvangt nu een WW uitkering, waardoor hij minder inkomen heeft. De partner heeft geen eigen inkomen. Ze zijn hierdoor nu niet meer in staat de woonkosten helemaal te betalen.

De woonkosten zijn € 1.200,- per maand.
Het netto-inkomen is nu: € 1.800,-
Aanvaardbare woonkosten zijn 35% van het inkomen. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat deze meneer 35% van € 1.800,- zelf kan betalen, dat is € 630,-
Als TONK krijgt hij de resterende € 570,- per maand vergoed.

Voorbeeld 3

Een alleenstaande Zzp-er heeft door corona veel minder opdrachten en hierdoor minder inkomen. Door het inkomen dat ze nog wel heeft, heeft zij geen recht op Tozo, maar haar inkomen is te laag om alle woonlasten nog te kunnen betalen. 

De woonkosten zijn € 1.400,- per maand.
Het netto-inkomen is nu: € 2.200,-
De aanvaardbare woonkosten zijn 40% van het inkomen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat deze mevrouw 40% van € 2.200,- zelf kan betalen, dat is € 880,-. Als TONK krijgt zij de resterende € 520,- per maand.

Voorbeeld 4

Een Zzp-er heeft door corona minder opdrachten en hierdoor minder inkomen. Zijn partner waarmee hij samenwoont, heeft nog een baan en haar volledige inkomen.

De woonkosten zijn € 800,- per maand.
Het gezamenlijke netto-inkomen is nu: € 2.222,-
De aanvaardbare woonkosten zijn: 45% van het inkomen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat deze meneer en zijn partner 45% van € 2.222,- zelf kunnen betalen, dat is € 1.000,- Dit bedrag is hoger dan de daadwerkelijke woonkosten. Deze Zzp-er heeft dus geen recht op de TONK.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de TONK-regeling? U kunt direct een aanvraag indienen. Dit kan door het invullen van onderstaand digitaal aanvraagformulier. 
Uw aanvraag moet uiterlijk 31 juli 2021 bij ons binnen zijn. U kunt de TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen.

Voordat u de aanvraag start

Zorg dat u de volgende stukken bij de hand heeft als u begint met de aanvraag, deze moet u tijdens de aanvraag digitaal (PDF of foto) uploaden. Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen. Doet u dit niet, dan kan dit de afhandeling van uw aanvraag vertragen.

 • Identiteitsbewijs, ook van uw partner, dit mag geen rijbewijs zijn
 • Specificatie, dus een gesplitste opgave van uw huur of hypotheek
 • Huurcontract of eerste bladzijde van de koopovereenkomst van uw woning
 • Bankafschrift van de rekening waarop u de TONK wilt ontvangen
 • Bankafschriften van alle rekeningen (zakelijk en privé) van u en uw partner over de periode 1 januari 2021 tot datum aanvraag
 • Bewijsstukken van cryptovaluta (zoals bitcoins) en de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot) per 1 januari 2021
 • Bewijsstukken van inkomsten, zoals salarisstroken, alimentatie of specificatie WW, van u en uw partner van de maand januari 2021 en januari 2020. Dit mag ook van de maand van de aanvraag en diezelfde maand het jaar ervoor. Stel u doet de aanvraag op 17 maart 2021, dan ontvangen wij graag de bewijsstukken maart 2021 en maart 2020 of die van januari 2021 of januari 2020. 

Ondernemers moeten daarnaast het volgende inleveren:

 • Opgave netto-omzet over de maand januari 2020
 • Opgaven netto-omzet over de maand januari 2021 tot en met de meest recente afgeronde maand. Stel u vraagt aan op 22 maart 2021 dan moet u een opgave van uw omzet over de maanden januari 2021 tot en met februari 2021 inleveren.
 • BTW aangifte 1e kwartaal 2020

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens nodig hebben, u hoort dan van ons hoe u die moet aanleveren.

Verloop aanvraag

U ontvangt een automatische bevestiging als u uw aanvraag via het digitale aanvraagformulier heeft ingediend. 
Wij moeten uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen. Gezien de urgentie, streven wij ernaar dit binnen 4 weken te doen. Heeft u na 4 weken geen bericht ontvangen? Dan kunt u een voorschot aanvragen, neem dan contact met ons op via 14 0174. 

Hulp bij het invullen?

Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140174, optie 3.  

Uitbetaling

Heeft u bericht ontvangen dat u recht heeft op TONK? Dan krijgt u binnen 2 weken de TONK uitbetaald.
Het bedrag van de TONK wordt maandelijks uitbetaald. De periode januari 2021 tot maart 2021 wordt in één keer uitbetaald als u daar recht op heeft.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 140174, optie 3 of mailen naar tonk@gemeentewestland.nl
We kunnen dan samen bekijken wat we voor u kunnen beteken en of er nog andere ondersteuning nodig is.