Kwijtschelding van belastingen

Wanneer u niet in staat bent om uw belastingaanslag te betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een blijvend inkomen op bijstandsniveau. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Dien uw verzoek om kwijtschelding in binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bij een tijdelijke situatie vraagt u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling.

Aanvragen

Ga naar de Digitale Belastingbalie en vul het aanvraagformulier voor kwijtschelding volledig in. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens nodig zijn om uw verzoek te kunnen beoordelen.

Let op: aanvragen voor kwijtschelding die niet volledig zijn ingevuld of waarbij gevraagde gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

 • Voorwaarden

  In de gemeente Westland kan kwijtschelding worden aangevraagd voor:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing gebruik

  Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Kwijtschelding wordt niet verleend aan stichtingen, verenigingen, ondernemers en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers).

 • Automatische kwijtschelding

  De gemeente Westland verleent automatische kwijtschelding aan personen die akkoord zijn gegaan met toetsing bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau stelt vast of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is geen sprake van vermogen
  • een (eventuele) auto in uw bezit is niet meer waard dan € 2.269,00
  • uw inkomen komt niet boven bijstandsniveau
  • het jaar ervoor is kwijtschelding verleend door de gemeente

  Uiteraard controleert de gemeente elk jaar of er nog wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Daarom kan u verzocht worden om alsnog een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen.