Nieuwe manier van afval scheiden

Gemiddeld gooit een inwoner van de gemeente Westland 206 kilo restafval in de grijze minicontainer, met grofvuil is dat zelfs 229 kilo. Ruim 80% van dat afval hoort daar niet in thuis. Dit gaat over afval dat hoort in de gft-container, papierbak, glasbak en in de bak voor plastic.

Het landelijk doel is dat in 2020 we jaarlijks gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner hebben. Met de invoering van het nieuwe systeem verwachten we een goede stap te maken richting deze landelijke doelstelling. In 2020 gaat de gemeente over op een nieuwe manier van inzamelen. Dit wordt gefaseerd, per kern, ingevoerd. De komende maanden start de voorbereiding van deze nieuwe manier van inzamelen.

Waarom afval scheiden?

De maatregel komt voort uit Europese en nationale doelstellingen om steeds minder restafval te hebben en steeds meer kwalitatief goede grondstoffen te kunnen hergebruiken.
De gemeente Westland doet het landelijk gezien redelijk, zo’n 54% van het afval wordt al gescheiden, maar het kan toch nog een stukje beter.

Waarom kiest Westland niet voor nascheiding?

Er is een ontwikkeling te zien op het gebied van nascheidingsinstallaties. Deze installaties worden ingezet als aanvulling op de bronscheiding, dus niet als vervanging van. Grondstoffen van het afval dat achteraf gescheiden wordt, is van slechtere kwaliteit (vervuild) en kan daarom minder goed als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. Door het afval vooraf te scheiden houden we kwalitatief betere grondstoffen over.
Nascheiding is overigens alleen mogelijk voor plastic, blik en drinkpakken (pbd). Ander afval zoals papier, glas, GFT + etensresten en textiel moet altijd aan huis worden gescheiden. Dit kan nog (nog) niet machinaal worden gescheiden.

Nieuw ophaalrooster, wat verandert er voor u?

 • Ik woon in een eengezinswoning in een woonwijk

  Voor de inzameling van plastic, blik en drinkpakken (pbd) kunt u kiezen uit een minicontainer of plastic zakken van de gemeente. De minicontainer en de zakken worden eens per twee weken ingezameld. Voor de inzameling van plastic zakken kan op aanvraag een kroonring aan een lichtmast worden gemonteerd. Hier kunt u uw plastic zak aan vastmaken. Inwoners die geen gebruik willen maken van een extra minicontainer of zakken kunnen hun pdb zelf brengen naar een verzamelcontainer in de buurt. Het aantal verzamelcontainers wordt hiervoor uitgebreid.

  De container met restafval kunt u eens per drie weken aanbieden. GFT + etensresten wordt gewoon eens per twee weken opgehaald. Ook kunt u een keer per maand papier en karton aanbieden.

 • Ik woon in het buitengebied

  Voor de inzameling van plastic, blik en drinkpakken (pbd) krijgt u een minicontainer van de gemeente. De minicontainer wordt eens per twee weken ingezameld. De container met restafval kunt u eens per drie weken aanbieden. GFT wordt eens per twee weken opgehaald. Ook kunt u een keer per maand papier en karton aanbieden.

 • Ik woon in een flat, appartement, beneden- of bovenwoning

  Als u restafval al weggooit in een verzamelcontainer kunt u dit op dezelfde manier blijven doen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) kunt u wegbrengen naar een van de verzamelcontainers in de buurt. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe het scheiden van GFT + etensresten en papier verbeterd kan worden.

 • Ik woon in een eengezinswoning en maak nu gebruik van een ondergrondse container voor mijn restafval

  Als u restafval al weggooit in een verzamelcontainer kunt u dit op dezelfde manier blijven doen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) kunt u wegbrengen naar een van de verzamelcontainers in de buurt.  De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe het scheiden van GFT + etensresten en papier verbeterd kan worden.

Frequentie ophalen afval

Als u herbruikbaar materiaal, zoals papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd), textiel, glas, GFT + etensresten apart verzamelt, houdt u nog maar weinig restafval over.

De ervaring uit andere gemeenten leert dat een gemiddeld gezin wekelijks dan niet meer dan een halve 60 liter zak restafval heeft. In de huidige minicontainer passen vier volle 60 liter zakken. Bij andere gemeenten blijkt het eens per drie weken legen van de restafvalcontainer weinig problemen te geven.

GFT + etensresten geeft de meeste stank. Dit afval wordt, net als nu, een keer per twee weken met de container voor GFT ingezameld. Afval zoals luiers, incontinentiemateriaal en kattenbakkorrels kunnen stankoverlast geven. Door dit materiaal in een dichtgeknoopte plastic zak weg te gooien, kunt u de overlast beperken.

Planning

In 2020 gaat de gemeente over op een nieuwe manier van inzamelen. Dit wordt gefaseerd, per kern, ingevoerd. De komende maanden start de voorbereiding van deze nieuwe manier van inzamelen.

Voordat we in een kern overgaan op een andere manier van afvalinzameling ontvangen alle huishoudens een vragenlijst om aan te geven met welk inzamelmiddel (minicontainer, zak of verzamelcontainer) zij het plastic, blik en drinkpakken (pbd) willen inzamelen.

Voorzorgmaatregelen afvaldump

Uit ervaring van andere gemeenten met dit afvalsysteem blijkt dat de afvaldump niet toeneemt. Wel zijn de eerste maanden daarop vaak een uitzondering. Mensen hebben een paar maanden nodig om aan het systeem te wennen. Tijdens de invoering van het nieuwe systeem worden afvalcoaches als fysiek aanspreekpunt ingezet. De coaches trekken de wijken in om mensen actief te informeren over het voorkomen van zwerfvuil en voorlichting te geven over afvalscheiding. Ook gaan zij het gesprek aan met mensen over de manier waarop zij hun afval aanbieden, bijvoorbeeld op de verkeerde dag of op de verkeerde plek.

Huidige verzamelcontainers

De huidige verzamelcontainers voor plastic blijven voorlopig bestaan. Hier kunt u straks naast plastic verpakkingen ook blik en drinkpakken inleveren. Dit kan nu nog niet omdat hierover met de inzamelaar afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat de container ineens vol zit. Wanneer dit wel mogelijk is wordt u daar via de huis-aan-huisbladen over geïnformeerd.

 • Soorten afval

  Restafval

  Restafval is het afval dat u overhoudt nadat u al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstoffen genoemd) gescheiden hebt ingeleverd, bijvoorbeeld in de gft- of papiercontainer, in de glasbak en de bak voor plastic.

  Voorbeelden van restafval: asbakresten, vervuild papier, zoals een pizzadoos, kattenbakkorrels zonder milieukeurmerk, kauwgom, stofzuigerzakken, enzovoort.

  Herbruikbare grondstoffen

  Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld: oud papier, glas, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, groente, fruit en tuinafval inclusief etensresten, textiel, frituurvet, kleine elektrische apparaten.

  Pbd

  De afkorting pbd staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Veel van het afval dat nu bij het restafval wordt gegooid is pbd; denk maar aan verpakkingsmateriaal voor groente en vlees, lege blikjes kattenvoer en melkpakken. Deze materialen mogen straks via het plastic afval ingeleverd worden.

  Van oud plastic worden bijvoorbeeld nieuwe plastic flessen, speelgoed, slaapzakken en mobieltjes gemaakt. Van oud blik maken we nieuw blik. Van drinkpakken worden bijvoorbeeld nieuwe kartonnen dozen, behang, tissues en wc-papier gemaakt.

 • Afvalstoffenheffing

  Het verbranden van restafval kost geld, terwijl andere afvalstromen, zoals papier, glas en plastic verpakkingen geld opbrengen. Dus wanneer er minder restafval wordt aangeboden, kost dat minder. Alle kosten en opbrengsten verwerken we in de afvalstoffenheffing die u betaalt. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem. Dat betekent dat we geen geld gebruiken voor andere doeleinden dan afval. Eventuele inkomsten gebruiken we altijd ten gunste van de afvalinzameling.

 • Uitzondering: medisch afval

  Als u veel medisch afval heeft wordt de grijze minicontainer waarschijnlijk vaker dan eens per drie weken geleegd. Hiervoor wordt gezamenlijk naar een maatwerkoplossing gezocht.