Home/Actueel / Nieuws/   Voorontwerp bestemmingsplan dorpscentrum Poeldijk ter inzage

Voorontwerp bestemmingsplan dorpscentrum Poeldijk ter inzage

Publicatiedatum: vrijdag, 18 september 2020

Sinds vrijdag 18 september ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Dorpscentrum Poeldijk” digitaal ter inzage. U kunt het voorontwerp op deze pagina vinden. In het kader van de inspraak kan iedereen tot en met 29 oktober reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat houdt het plan in

Het voorontwerp bestemmingsplan bepaalt uiteindelijk wat er in het centrum van Poeldijk met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Dit plan geldt voor het gebied rond de Voorstraat, de Nieuweweg, de  Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de Verburghlaan. Dit bestemmingsplan is daarnaast bijzonder omdat er met die plan al rekening is gehouden met de Omgevingswet die in 2022 ingaat. Hierdoor staan er in het plan niet alleen de onderdelen die aangeven wat er met de ruimte mag gebeuren maar ook nog een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen, het innemen van een ligplaats met een boot, verhouding water en groen voor ruimte en bewegen etc. De Omgevingswet gaat namelijk uit van één omgevingsplan voor alle onderdelen van de leefomgeving, oftewel de omgeving waar we wonen, werken en recreëren. Het gaat daarbij om onder andere de bereikbaarheid, het woningbouw, de winkels, de tuinbouw en de natuur in het dorp.

Participatieproces

Aan de ontwikkeling van het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum Poeldijk” is actief meegewerkt door diverse partners zoals de GGD, het Hoogheemraadschap Delfland en Veiligheidsregio Haaglanden.  Op de diverse onderdelen van het plan op het gebied van de fysieke leefomgeving, als gezondheid, waterbeheer en duurzame energievoorziening hebben zij een belangrijk inbreng gehad.
Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de inspraak en het participatieproces rond de centrumvisie Poeldijk erg belangrijk geweest bij het maken van dit voorontwerpbestemmingsplan. Zowel deze uitkomsten, als de 26 mei 2020 vastgestelde centrumvisie voor Poeldijk, zijn vertaald in het voorontwerpbestemmingsplan.

Vervolgproces

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt na afronding van de inspraakprocedure als ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage en wordt vervolgens vastgesteld in de gemeenteraad.
Meer informatie over het voorontwerp bestemmingsplan dorpscentrum Poeldijk.