Home/Actueel / Nieuws/   Verkoop perceel Kerkhoflaan 1, Maasdijk

Verkoop perceel Kerkhoflaan 1, Maasdijk

Publicatiedatum: maandag, 1 juni 2020

Aan de Kerkhoflaan 1 te Maasdijk stond tot eind maart van dit jaar het schoolgebouw
‘De Schakel’. Deze locatie wordt de komende tijd bouwrijp gemaakt. Gemeente Westland wil deze bouwrijpe grond verkopen door middel van een openbare inschrijving. Hiervoor is er een verkoopleidraad opgemaakt waarin de voorwaarden staan vermeld. Belangstellenden kunnen zich hiervoor van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020 inschrijven. Na de zomer zal het duidelijk zijn aan welke inschrijver het gegund is.

Het college heeft begin vorig jaar opdracht gegeven om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Schakel’ te herontwikkelen. De opdracht was om deze locatie te onderzoeken als geschikte locatie voor woningbouw met inachtneming van de specifieke behoefte voor Maasdijk.  De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een raadsvoorstel dat is vastgesteld op 21 januari 2020. In het voorstel zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden en een voorkeursvariant voor 16 sociale huurappartementen en 5 midden huur eengezinswoningen opgenomen.

Bekijk hier alle documenten.