Home/Actueel / Nieuws/   Vernieuwde woonvisie zorgt voor meer betaalbare woningen voor jong en oud

Vernieuwde woonvisie zorgt voor meer betaalbare woningen voor jong en oud

Publicatiedatum: donderdag, 16 juli 2020

Op 8 juli 2020 is door de gemeenteraad de vernieuwde woonvisie vastgesteld. Hieronder het antwoord op de belangrijkste 5 vragen.

Waarom een vernieuwde woonvisie?

Het is aantrekkelijk wonen in Westland. Gelegen aan de kust, in het hart van de metropoolregio en strategisch tussen Rotterdam en Den Haag. Er wonen nu meer dan 110.000 mensen en we hebben een woningvoorraad van 44.500 woningen. Om aan de groeiende vraag naar woonruimte tegemoet te komen, moet de woningvoorraad tot 2030 groeien tot 52.600 woningen (waarvan 20% sociaal). Qua inwoneraantal is Westland al een stad, maar met 11 kernen ook dorps, kleinschalig en geborgen en is er een sterke sociale samenhang en bruisend verenigingsleven. Dat unieke karakter moeten we beschermen en koesteren. In de woonvisie geeft het college aan hoe we vorm willen geven aan de volkshuisvestelijke uitdagingen met het behoud van ons eigen karakter.

Hoe zorgt de gemeente voor meer betaalbare woningen?

Om te zorgen voor meer sociale huurwoningen, maken we afspraken met woningbouwcorporaties. Bij nieuwe plannen en bouwlocaties moet 30% van de woningen uit sociale huur bestaan. Daarnaast zorgen we voor meer betaalbare koopwoningen door ook hiervoor ruimte te maken in nieuwe plannen. Dit leggen we vast in de bestemmingsplannen of overeenkomsten met ontwikkelaars. Het gaat daarbij om 5% goedkope koop (tot €198.500) en 20% middeldure koop (tot €310.000) of middeldure huur (van € 737 tot € 950). De komende 10 jaar verwachten we dat er in Westland 1.800 sociale en 400 middeldure huurwoningen worden gebouwd en daarnaast 300 goedkope en 1700 middeldure koopwoningen.

Wat doet de gemeente voor mensen die met spoed een woning nodig hebben?

Voor mensen die met spoed woonruimte zoeken, kunnen tijdelijke woongebouwen die voor maximaal 15 jaar worden neergezet, een uitkomst zijn. Ze krijgen dan een tijdelijk huurcontract van 2 jaar. Het doel is om ook nog eens 400 van deze zogenaamde flexwoningen te bouwen. De gemeente zoekt hiervoor locaties en werkt samen met corporaties en andere bedrijven die de flexwoningen willen ontwikkelen en verhuren.

Hoe speelt de woonvisie in op steeds langer zelfstandig wonende ouderen?

Doordat de gemiddelde leeftijd van de Westlandse bevolking verder toeneemt, verdubbelt het aantal 75-plussers de komende 20 jaar. Een deel van hen heeft behoefte aan zorg en ondersteuning. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen in hun eigen woning, maar dan moeten zorg en andere voorzieningen wel in de buurt zijn. Daarom zijn er in de toekomst meer appartementen nodig in of vlakbij de dorpscentra, zowel huur als koop. Het liefst in zogenaamde woonzorgzones, waar niet alleen de huisarts, apotheek of zorgsteunpunt om de hoek zitten, maar ook winkels voor de dagelijkse boodschappen. De nieuwe appartementen en groepswoningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. De gemeente werkt met corporaties, ontwikkelaars en zorgorganisaties aan realisatie van deze woningen.

Hoe zorgt de gemeente voor huisvesting van arbeidsmigranten?

In Westland werken dagelijks ongeveer 12.000 arbeidsmigranten. Zij zijn van levensbelang voor de glastuinbouwbedrijven. Het aantal arbeidsmigranten dat meestal tijdelijk in de gemeente Westland woont, ligt rond 4500 personen. We willen dat er ook in Westland voldoende en goede huisvesting is voor arbeidsmigranten. Er moeten meer woongebouwen komen zoals die op Elsenbosch (in aanbouw) en op Honderdland (aanvraag ingediend), maar ook kleinere complexen buiten de dorpen en in het glastuinbouwgebied zijn een oplossing voor de woningnood onder arbeidsmigranten. Niet alleen uitzendbureaus en woningverhuurders kunnen het initiatief nemen, maar ook wij als gemeente. Ook is samenwerking met marktpartijen mogelijk.